Celem kursu jest przyjrzenie się elastyczności rynku pracy oraz analiza zmieniających się form zatrudnienia na rynku pracy w Polsce i w innych krajach UE