Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami rynku pracy