Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcją zarządzania zasobami ludzkimi, z wybranymi elementami procesu personalnego w organizacji i wykorzystywanymi do ich realizacji metodami i technikami.