Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, państwa), a także z przebiegiem procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki.