Cel kursu:

  • Przedstawienie najważniejszych stanowisk teoretycznych i koncepcji we współczesnej socjologii podejmujących problem zmiany społecznej
  • Uwrażliwienie studentów na kwestię kontekstów dziejowych i kulturowych narosłych wokół różnych wizji zmian społecznych (zwłaszcza w zakresie pożądanych i niepożądanych kierunków tej zmiany)
  • Prezentacja podmiotowych aspektów zmiany społecznej, ze szczególnym wskazaniem mechanizmów prowadzących do świadomie wywoływanej zmiany społecznej