Warsztaty analityczne mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi i pogłębionymi metodami analitycznymi, przydatnymi głównie w zakresie analizy przekazów medialnych. Kurs podzielony jest na części: teoretyczną, praktyczną i projektową.