Autorstwo, aktualizacja, prawa

AUTORSTWO:

Autorką kursu jest: Bożena Bednarek-Michalska, kustoszka dyplomowana Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, działaczka Ruchu Open Access od 2000 roku, pracująca na rzecz Koalicji Otwartej Edukacji http://koed.org.pl/ i Stowarzyszenia EBIB http://ebib.pl. Profil zawodowy: https://www.bu.umk.pl/web/bozena/bozena-bednarek-michalska; Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bożena_Bednarek-Michalska.

AKTUALIZACJA:

Kurs powstał w roku 2012, aktualizowany był w roku 2015 oraz 2020. W roku 2020 do aktualizacji kursu w związku z pandemią przystąpili poza autorką członkowie Koalicji Otwartej Edukacji, bardzo szybko sprawdzili go, poprawili dodali nowe treści. Są to: Ewa Witkowska Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Aleksandra Brzozowska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Dominika Czyżak, Edyta Krużyńska, dr Daria Gęsicka (prawniczka), dr Dominik Piotrowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodatkowo wykorzystano treści opracowane przez  Kamila Śliwowskiego oraz Van Anh Dam z Centralnym Domu Technologii oraz informacje zamieszczone przez pracowników ICM UW na platformie Otwartej Nauki i CEON, zasoby prawne Centrum Cyfrowego i Fundacji Nowoczesna Polska oraz treści innych organizacji zrzeszonych Koalicji Otwartej Edukacji (KOED).

Serdeczne podziękowania dla nich za wsparcie i działanie na rzecz całej społeczności naukowej w Polsce.

KONTAKT:

I kontakt z redaktorką naczelną kursu Bożeną Bednarek-Michalską bozena.michalska@umk.pl lub SKYPE bozenabednarekmichalska. 

II kontakt w sprawie kursu: dr Dominik Piotrowski, specjalista informacji i nowych technologii z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: Dominik.Piotrowski@bu.umk.pl.

PRAWO:

Kurs jest upubliczniony za darmo dla wszystkich chętnych na otwartej licencji CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl.

Last modified: Wednesday, 15 April 2020, 5:36 PM