Autorzy i tłumacze

Autorami kursu "Copyright for Librarians" są prawnicy z różnych ośrodków świata zaangażowani do tego projektu przez Berkman Centre for Internet and Society. Wszystkie nazwiska znajdują się na stronie kursu - tryb dostępu: http://cyber.law.harvard.edu/copyrightforlibrarians/Contributors.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, Studenckim Kołem Naukowym Prawa Nowych Technologii i Kołem Naukowym Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu z Wydziału Prawa UwB przetłumaczyli i adaptowali kurs do polskich warunków prawnych dzięki pomocy następujących osób:

Dr Monika Wałachowska - opiekun merytoryczny

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK oraz w Zakładzie Prawa Ubezpieczeniowego UMK.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej w ujęciu prawno-porównawczym oraz ochronie dóbr osobistych oraz innych dziedzinach prawa (m.in. w prawie prasowym, autorskim, medycznym). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, a także prawa własności intelektualnej i prawa prasowego, prawa mediów i reklamy, a także prawa międzynarodowego prywatnego.

Beata Marek - koordynator projektu, uczestnik oraz redaktor techniczny

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Readaktor naczelna "Przeglądu Prawa Technolopgii Informacyjnych - ICT Law Review", członkini International Cyber Threat Task Force, twórc bloga "cyberlaw.pl" oraz prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii w latach 2010-2012.

Odbyła praktyki w wielu instytucjach wymiaru sprawiedliwości, w tym w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aktywnie wspiera duch naukowy na wielu płaszczyznach – jako prelegentka, autorka publikacji oraz koordynatorka różnych projektów. Obszar jej zainteresowań naukowych koncentruje na problemach cyberprzestępczości, deliktach internetowych, ochronie prawnej cyfrowych utworów oraz prawnych aspektach ICT.

Daria Gęsicka - doradca merytoryczny

Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK w Toruniu. Interesuje się szeroko rozumianą problematyką prawa własności intelektualnej, szczególnie zaś prawem autorskim, prawem prasowym oraz cywilnoprawnymi aspektami nowych technologii.

Magdalena Rutkowska - doradca merytoryczny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Stypendystka programu Erasmus. W 2009 roku brała udział w XVIII edycja letniej szkoły prawa amerykańskiego i porównawczego organizowanej przez The Catholic University of America z Waszyngtonu oraz Uniwersytet Jagielloński (2009 International Business and Trade Summer Law Program), a także w letniej szkole prawa zorganizowanej przez Universidad de Deusto w Bilbao (Course on General problems of transnational law and its implications for the companies in international trade). Obecnie doktorantka w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa UwB.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, współautorką podręcznika „Prawo własności intelektualnej” wydanego pod redakcją prof. J. Sieńczyło-Chlabicz przez wydawnictwo LexisNexis. Do jej zainteresowań naukowych należą: prawo własności intelektualnej, prawo prasowe, problematyka związana z komercjalizacją wiedzy oraz transferem technologii, a także zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu UwB.

Ewa Lewicka

Studentka V roku prawa na WPiA UMK, członek Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dóbr Niematerialnych i senior ELSA Poland. Jej zainteresowanie prawem autorskim narodziło się w wyniku pasji, jaką jest rysowanie i grafika komputerowa oraz słuchanie muzyki.

Szymon Ludwiczak

Student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiceprezes Studenckiego Koła Prawa Nowych Technologii, działa w kole od października 2009 roku. Sekretarz kwartalnika „Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych - ICT Law Review”. Interesuje się nowinkami technicznymi, ochroną danych osobowych, cyberprzestępczością, ochroną dóbr niematerialnych w sieci, prawem Internetu oraz dowodami elektronicznymi.

Natalia Wysocka

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010r. członek Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii, od 2012r. pełni funkcję sekretarza Koła. Interesuje się w szczególności prawem nowych technologii i prawem własności intelektualnej, a także e-biznesem i sztuką - w szczególności rysunkiem i malarstwem.

Studenci WPiA UMK w Toruniu:

Arkadiusz Pietrzak, Wojciech Godzina, Joanna Podmaska, Małgorzata Jędral, Daniel Kuśmierczuk, Daniel Schink.

Studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku:

Konrad Dudziński, Karol Szczurowski, Anna Żochowska, członkowie Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu UwB.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu:

Bożena Bednarek-Michalska - koordynator projektu i redaktor merytoryczny kursu. Dominik Mirosław Piotrowski - (redaktor techniczny) bibliotekarz BU oraz doktorant z zakresu Bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Polecane strony internetowe:Last modified: Thursday, 20 September 2012, 9:25 AM