Moduł 2: Umowy międzynarodowe

1. Przedmiot modułu (nauki)

Przedmiot modułu
Moduł ten wyjaśnia jak funkcjonuje międzynarodowe prawo autorskie, jak wpływa na kraje rozwijające się oraz w jaki sposób kraje rozwijające się mogą wpływać na kształt autorskiego prawa międzynarodowego.